දෙතුන් වතාවක් ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩක ධම්මික ප‍්‍රසාද් ගේ හඩින්