ගෙදර ඉන්න කාලෙ එහෙ මෙහෙ යන්නෙ නැතිව කොල්ලො සෙට් එකක් තම තමන්ගෙ ගෙවල් වල ඉඳලම කරලා තියෙන වැඩේ බලන්න.