ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක නිරෝෂන් දික්වැල්ල සමග අද YFM After School